Op ESG gerichte “STARS”-fondsen – het paradepaartje blockbuster van Nordea – vieren belangrijke mijlpaal na uitbreiding

 

LUXEMBOURG, LU — Nordea Asset Management (NAM) viert de derde verjaardag van het Nordea 1 – Global Stars Equity Fund (ISIN: LU0985320562 (BP-USD), LU0985319804 (BI-USD)), dat op 17 mei 2016 werd gelanceerd.

Deze maand viert het paradepaartje van Nordea, de op ESG-factoren gerichte STARS-fondsen, een belangrijke mijlpaal met de derde verjaardag van het Nordea 1 – Global Stars Equity Fund (het Fonds). Het was het derde fonds dat werd toegevoegd aan de STARS-familie, die inmiddels 8 fondsen telt. Het fonds behaalt een solide relatieve performance ten opzichte van de benchmark en zijn concurrenten, en het vermogen onder beheer steeg onlangs tor meer dan USD 400 miljoen.

Nordea, een pionier in ESG-analyse, gebruikt een in-house ESG-ratingmodel dat de afgelopen tien jaar is ontwikkeld om alle potentiële aandelenposities te evalueren. Het fonds integreert ESG-factoren volledig in de aandelenselectie, en het belegt uitsluitend in bedrijven die voldoen aan de duurzaamheidsnormen van Nordea. Daarnaast zoekt het fonds op uitgebreide schaal de dialoog met bedrijven om deze aan te sporen tot positieve veranderingen.

De nauwe samenwerking tussen de ESG-analisten en portefeuillebeheerders van NAM is een belangrijke succesfactor van het fonds. Het Fundamental Equities team van NAM selecteert de aandelen en wijst kapitaal toe, terwijl het Responsible Investment team de ESG-aspecten analyseert. “Onze teams werken samen over het gehele proces, van het bedenken van beleggingsideeën tot en met engagement met bedrijven, om tot een 360-gradenperspectief van een positie te komen”, zegt Johan Swahn, de fondsbeheerder. “De twee teams werken gedurende het hele beleggingsproces samen, waardoor ze onderling hun waardevolle inzichten in zowel mogelijke risico’s als kansen kunnen delen.”

Nordea Asset Management verbindt zich al meer dan tien jaar aan verantwoord beleggen en heeft in zijn ESG-fondsen voor meer dan EUR 46 miljard. onder beheer. De eerste STARS-strategie werd in 2011 gelanceerd. Naast de Global Stars Equity-strategie bestaat de STARS-familie uit vier aandelenfondsen (Emerging Stars, European Stars, North American Stars, en Nordic Stars) en drie recent gelanceerde obligatiefondsen (Emerging Stars, European Corporate Stars en European High Yield Stars). Alle STARS-fondsen streven ernaar beter te presteren dan de brede markt en bouwen tegelijkertijd aan de wereld van morgen.

Over Nordea Asset Management

Nordea Asset Management (NAM, AuM 217,2 miljard euro*), is onderdeel van Nordea Group, de grootste financiële dienstverlener in Noord-Europa (AuM 300,2 miljard euro*). NAM biedt Europese en wereldwijde investeerders toegang tot een groot aanbod van beleggingsfondsen. We bedienen een breed publiek van klanten en verdelers waaronder banken, vermogensbeheerders, financiële adviseurs en verzekeringsmaatschappijen.

Nordea Asset Management heeft vestigingen in Keulen, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, New York, Oslo, Parijs, Santiago de Chile, Singapore, Stockholm, Wenen en Zürich. Nordea’s lokale aanwezigheid gaat hand in hand met het doel om toegankelijk te zijn en het aanbieden van de beste dienstverlening aan klanten.

Het succes van Nordea berust op een duurzame en unieke “multi-boetiek benadering”, waarin de expertise van gespecialiseerde interne teams wordt gecombineerd met exclusieve externe deskundigheid. Op deze manier zijn wij in staat consistent alfa te genereren ten behoeve van onze cliënten. De oplossingen van NAM omvatten het volledige spectrum aan beleggingscategorieën: van obligaties en aandelen tot flexibele fondsen uit lokale, Europese, Noord-Amerikaanse, globale en groeimarkten.

*Source: Nordea Investment Funds, S.A., 31.03.2019

 

Nordea Asset Management is de functionele naam van de vermogensbeheer business, uitgevoerd door de juridische entiteiten Nordea Investment Funds S.A. en Nordea Investment Management AB (“rechtspersonen”) en hun filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren. Aanvullende informatie voor Nordea 1, SICAV: Het genoemde deelfonds is een deelfonds van Nordea 1, SICAV, een Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Société d’Investissement à Capital Variable), die rechtsgeldig is opgericht naar Luxemburgs recht en conform Europese Richtlijn 2009/65/EG van de Raad van 13 juli 2009 die gecreëerd is voor onbepaalde duur. Dit document is reclamemateriaal en vermeldt niet alle relevante informatie over de deelfondsen die worden voorgesteld. Elke beleggingsbeslissing moet worden genomen op basis van het huidige prospectus en de essentiële beleggersinformatie die beschikbaar zijn. Deze is samen met de laatste jaar- en haljaarverslagen digitaal verkrijgbaar in het Engels en in de taal van de markt waar de SICAV verdeeld mag worden. Dit gebeurt kosteloos op vraag bij Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, postbus 782, L-2017 Luxemburg, bij plaatselijke vertegenwoordigers of informatieagenten of bij onze verdelers. De Bewaarder van Nordea 1, SICAV is J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. U kunt meer informatie verkrijgen bij uw financieel adviseur. Hij/zij kan u onafhankelijk advies geven over Nordea Investment Funds S.A. Wees geïnformeerd dat niet alle subfondsen en aandelenklassen beschikbaar kunnen zijn in uw land van jurisdictie. Aanvullende informatie voor beleggers in België: De Financiële dienstverlener in België is BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brussel tak, Rue de Loxum 25, B-1000-Brussels, België. Een gedrukt exemplaar van de hierboven genoemde documentatie van het fonds is op aanvraag gratis beschikbaar. Aanvullende informatie voor beleggers in Nederland: Nordea 1, SICAV is een Luxemburgse Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE), Deze is ingeschreven in Nederland in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en mag zijn aandelen dus aanbieden in Nederland. Het register van AFM kan worden ingezien op www.afm.nl/register. Beleggingen in derivaten- en wisseltransacties kunnen onderhevig zijn aan belangrijke schommelingen, die invloed kunnen hebben op de waarde van een belegging. Aan beleggingen in opkomende markten is een hoger risico verbonden. De waarde van zulke beleggingen kan sterk fluctueren en kan niet worden gegarandeerd. Beleggingen in aandelen en schuldbewijzen, die door banken zijn uitgegeven, kunnen onderworpen zijn aan het risico van het bail-in mechanisme (dat wil zeggen dat aandelen en schuldbewijzen kunnen worden afgeschreven om ervoor te zorgen dat de meest onverzekerde schuldeisers van een instelling passende verliezen dragen) zoals voorzien in EU-richtlijn 2014/59 / EU. Meer informatie over beleggingsrisico’s die gepaard gaan met deze deelfondsen vindt u in het desbetreffende document met essentiële beleggersinformatie, dat zoals hierboven beschreven te verkrijgen is. Nordea Asset Management heeft besloten de kosten voor research te dragen d.w.z. zulke kosten zijn gedekt door bestaande aan kosten gerelateerde overeenkomsten (Management-/Administratie-Vergoeding). Uitgegeven en gemaakt door de juridische entiteiten van Nordea Asset Management. De juridische entiteiten worden erkend en zijn onder toezicht van de financiële toezichthouder in Zweden en Luxemburg respectievelijk. De filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen zijn erkend en gereguleerd door de lokale financiële toezichthoudende autoriteit in hun respectievelijk land van domiciliëring. Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds S.A. Tenzij anders vermeld, zijn alle standpunten die van de juridische entiteiten van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren van de rechtspersonen. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. De omvang van fiscale voordelen en verplichtingen is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. © De rechtspersonen van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren van de rechtspersonen.

Most read

CitySavvy
Amsterdam, The Netherlands

Omara Nahar – [email protected]
www.citysavvy.com

×

Latest press releases

icon-alert

We hebben onze Privacy Policy geupdated. Klik hier voor meer informatie.