ESG-kerncijfers kunnen essentieel zijn voor het rendement

Hilde Jenssen, Head of Fundamental Equities bij Nordea Asset Management
.

ESG-beleggen is niet alleen mainstream geworden, het staat ook steeds vaker in de schijnwerpers. Vroeger werd vaak gedacht dat ESG-beleggers aan rendement inboetten, maar nu wordt duidelijk dat duurzaam beleggen niet hoeft te betekenen dat het rendement lager ligt.

Bij NAM zijn wij van mening dat ESG-integratie essentieel is om financieel rendement te verzoenen met duurzaam beleggen. Hier waakt de beheerder er niet alleen over dat de beleggingen aan strenge ESG-normen voldoen, maar worden de resultaten van de ESG-analyse ook geïntegreerd in het beleggingsproces.
Door diepgaand onderzoek bepalen we welke ESG-risico’s het belangrijkst zijn voor elke onderneming, want die kunnen evenveel invloed hebben op de aandelenkoers als financiële risico’s. Door een grondigere analyse van de ESG-prestaties van een onderneming en gesprekken met het management kunnen onze portefeuillebeheerders een beter inzicht krijgen in de ESG-status van een onderneming, maar ook beter begrijpen welke richting het bedrijf uitgaat. Dat helpt ons om de winnaars van morgen te vinden. Bedrijven die hun ESG-risico’s effectief beheren, zijn immers wellicht ook beter in staat om hun bedrijfsrisico’s in het algemeen te beheren.

Die risico-evaluatie wordt opgenomen in de fundamentele beleggingsanalyse die elke actieve beheerder maakt. Dat huwelijk tussen ESG en de kerncijfers in het beleggingsproces kan ons inziens een belangrijke katalysator voor het rendement zijn: dat is de filosofie achter de met ESG versterkte STARS-fondsen van NAM. De STARS-fondsen proberen beter te doen dan hun benchmark, beleggen in ondernemingen die aan bepaalde ESG-normen voldoen en vormen een motor voor verandering door samen met die ondernemingen de ESG-aspecten van hun activiteiten te verbeteren. Die laatste twee doelstellingen voldoen niet alleen aan onze rendementsambities, maar kunnen ook deel uitmaken van de rendementskatalysatoren.

NAM wil een actieve eigenaar zijn, omdat we dat beschouwen als een krachtige manier om positieve verandering teweeg te brengen, de aandeelhouderswaarde te vrijwaren en het rendement op lange termijn te verbeteren. Actief eigenaar zijn, betekent zowel stemmen als geëngageerde actie door ons gespecialiseerde ESG-team (RI Team) en ons beleggingsteam. Binnen onze STARS-portefeuilles werken we met vele van de ondernemingen waarin we beleggen samen om hen te helpen hun ESG-risico’s te beperken en hun vermogen om waarde voor de aandeelhouders te creëren, te maximaliseren.

Tijdens de extreme volatiliteit van de voorbije maanden, waarin onze STARS-portefeuilles goed stand hebben gehouden, hebben we gemerkt welke voordelen ESG-beleggingen kunnen hebben. De STARS-fondsen hebben geprofiteerd van hun onderwogen positie in energieaandelen en materialen. De STARS-strategieën beleggen momenteel niet in conventionele olie- en gasproducenten wegens de hoge ESG-risico’s en hun beperkte bijdrage aan de overgang naar een koolstofarme maatschappij. Tegelijkertijd zijn grotere posities in domeinen zoals technologie, waarbij we rekening houden met het beheer van risico’s zoals gegevensbescherming en cyberveiligheid, ook nuttig gebleken.

Ik ben heel tevreden over de prestaties van onze STARS-producten. De portefeuilles zijn gebaseerd op de aandelen waar we sterk in geloven en waarbij onze visie op de waarde van de onderneming verschilt van die van de markt. Daarom blijft ons vermogen om individuele bedrijven te selecteren de rendementen stimuleren, wat onze klanten ook mogen verwachten van een actieve beheerder

Het blijkt dat fondsen die worden beheerd met veel aandacht voor ESG-factoren, zoals het STARS-gamma van NAM, interessante voor risico’s gecorrigeerde langetermijnrendementen kunnen genereren.

.

.

.

Nordea Asset Management is de functionele naam van de vermogensbeheer business, uitgevoerd door de juridische entiteiten Nordea Investment Funds S.A. en Nordea Investment Management AB (“rechtspersonen”) en hun filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren. Dit document is bedoeld om de lezer te informeren over de specifieke capaciteiten van Nordea. Dit document is niet bedoeld als investeringsadvies (of standpunten of meningen vermeld in dit document) noch bevat het aanbevelingen om te investeren in een financieel product, investeringsstructuur of instrument, een transactie aan te gaan of af te wikkelen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingsstrategie. Dit document is geen aanbod om te verkopen, of een verzoek van een aanbod om een effect te kopen. Elk van deze verzoeken mag enkel via een “Biedingsbericht” gemaakt worden, of via eender welke gelijkwaardige contractuele overeenkomst. Bij gevolg zal de hierin bevatte informatie in zijn volledigheid vervangen worden door een Biedingsbericht of een contractuele overeenkomst in zijn finale vorm. Elke beleggingsbeslissing zou daarom enkel gebaseerd mogen zijn op de finale juridische documentatie, zonder limitering en als toepasbaar, Biedingsbericht, contractuele overeenkomst, elke relevante prospectus en de het laatste essentiële beleggersinformatie document (indien van toepassing) met betrekking tot de belegging. De geschiktheid van een belegging of strategie zal afhangen van de volledige omstandigheden en de doelstellingen van een belegger. Nordea Investment Management AB adviseert beleggers onafhankelijk bepaalde beleggingen en strategieën te evalueren, evenals moedigt aan om het advies van onafhankelijke financiële adviseurs te raadplegen als dit relevant is voor de belegger. Alle producten, effecten, instrumenten of strategieën besproken in dit document zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Dit document bevat informatie die uit verschillende bronnen voortkomt. Terwijl de informatie hierin correct geacht wordt, kan er geen representatie of garantie op volledige correctheid of volledigheid van deze informatie gegeven worden en beleggers zouden andere bronnen moeten raadplegen om tot een goed geïnformeerde beleggingsbeslissing te komen. Toekomstige beleggers of tegenpartijen worden geacht hun professionele belastings, juridische, boekhoudkundige of andere adviseur(s) te raadplegen met betrekking tot elk mogelijk effect van elke belegging die zij zouden kunnen maken, inclusief de mogelijke risico’s en voordelen van zo’n belegging. Toekomstige beleggers of tegenpartijen dienen de potentiële belegging volledig te begrijpen en verzekeren dat ze een onafhankelijke beoordeling van toepasbaarheid van deze potentiële belegging gemaakt hebben, enkel gebaseerd op hun eigen bedoelingen en ambities. Beleggingen in derivaten- en wisseltransacties kunnen onderhevig zijn aan belangrijke schommelingen, die invloed kunnen hebben op de waarde van een belegging. Aan beleggingen in opkomende markten is een hoger risico verbonden. Er kan geen garantie gegeven worden dat het beleggingsdoel, de beoogde rendementen en de resultaten van een beleggingsstructuur worden behaald. Beleggingen in aandelen en schuldbewijzen, die door banken zijn uitgegeven, kunnen onderworpen zijn aan het risico van het bail-in mechanisme (dat wil zeggen dat aandelen en schuldbewijzen kunnen worden afgeschreven om ervoor te zorgen dat de meest onverzekerde schuldeisers van een instelling passende verliezen dragen) zoals voorzien in EU-richtlijn 2014/59 / EU. Nordea Asset Management heeft besloten de kosten voor research te dragen d.w.z. zulke kosten zijn gedekt door bestaande aan kosten gerelateerde overeenkomsten (Management-/Administratie-Vergoeding). Uitgegeven en gemaakt door de juridische entiteiten van Nordea Asset Management. De juridische entiteiten worden erkend en zijn onder toezicht van de financiële toezichthouder in Zweden, Finland en Luxemburg respectievelijk. De filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen zijn erkend en gereguleerd door de lokale financiële toezichthoudende autoriteit in hun respectievelijk land van domiciliëring. Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds S.A. Tenzij anders vermeld, zijn alle standpunten die van de juridische entiteiten van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en ertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. De omvang van fiscale voordelen en verplichtingen is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. © De rechtspersonen van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen.

 

Follow our latest posts