Nu we stilaan uit de COVID-19-crisis klauteren, verwachten we dat de marktontwikkelingen uiteindelijk nog complexer zullen worden. In de komende weken zal het makkelijke deel van het herstel na de COVID-19-crisis achter de rug zijn en zullen kredieten en aandelen veel duurder geworden zijn. Nu we stilaan naar de volgende fase gaan, stellen we voor om flexibele oplossingen toe te voegen om snel kapitaal te verplaatsen, hetzij via een portefeuillebeheerder, hetzij via een geautomatiseerde oplossing. Er blijven echter twee seculaire thema’s bestaan: 1) een economische opleving in China die zich uitbreidt naar de Aziatische regio rond de Stille Oceaan; en 2) het ESG-thema, dat steeds meer een kernprioriteit wordt voor beleggers, zowel jong als oud.

Er ontstaan twee seculiere trends

COVID-19 heeft de wereldeconomie midscheeps getroffen. Zowel vraag als aanbod hebben een klap gekregen van een omvang die we in de voorbije eeuw amper hebben gezien. De maatregelen die de overheden hebben genomen inzake gezondheidszorg, de ondersteuning van werknemers en bedrijven, evenals de agressieve versoepeling van het monetaire beleid hebben geholpen om de schok op te vangen en het herstel aan te zwengelen. We zitten nu midden in wat volgens velen een U-vormig herstel wordt, al zal dat volgens recente signalen in de VS misschien wat sneller gaan. De vraag is of de overheden erin geslaagd zijn de groeiverwachtingen voor de lange termijn te stabiliseren, want die sturen een groot deel van het gedrag op zowel korte als lange termijn aan. Afgezien van Italië lijken de ingrepen van de overheden goed te werken, wat bemoedigend is voor de toekomst. Het gevolg was een opleving bij de kredieten en de aandelen. De S&P500 sloot zelfs dicht bij zijn hoogste niveau ooit af. Wat er nu te gebeuren staat, is echter ingewikkelder.

We verwachten dat de sterke stijging van de aandelenkoersen zal aanhouden door de heel agressieve versoepeling van het monetaire beleid door de centrale banken, door fiscale verruimingen (met ook een tweede pakket in de Verenigde Staten) en de verdere heropening van de wereldeconomie, met hier en daar een tijdelijke terugval. Eén manier om zich daarvoor te positioneren, zijn klimaatfondsen, die doorgaans groeiaandelen uit de subtop bevatten. In de laatste fase van het herstel kunnen groei- en kwaliteitsaandelen best wel eens beter presteren dan waarde- en cyclische aandelen, die betrouwbaarder worden gewaardeerd aan de hand van kortetermijnwaarderingen, zoals de verwachte koers-winstverhouding. Dat suggereert een voorkeur voor groei en kwaliteit en gezien de toenemende risicoconcentratie stellen wij voor om meer in te zetten op strategieën die makkelijk kunnen worden aangepast aan het marktklimaat, hetzij door machines, hetzij door portefeuillebeheerders.

Verwacht in de toekomst twee seculaire thema’s. De Chinese economie zal eerder opleven dan andere en zich over een periode van één tot drie maanden uitbreiden naar de rest van Azië. We richten ons hier op de opkomende middenklasse en op de rijke en innovatieve IT-sector met heel uiteenlopende bedrijven, van zoekmachines tot microchipfabrikanten. Daarop kunnen we inzetten via groeimarktaandelen of -obligaties. Bij de obligaties zijn de spreads aanzienlijk verkrapt, maar er bestaan nog idiosyncratische opportuniteiten voor analyse van individuele effecten, en de kans is groot dat de Fed de rentecurve onder controle zal houden (ongeveer 40%) en de rentevoeten negatief zal houden (ongeveer 60%, hoewel de markt dat niet verwacht). Als de Fed zo’n beleid voert, zou dat ten goede komen van groeimarktobligaties in harde en lokale valuta in landen die een sterke band hebben met de dollar. Groeimarktaandelen en -obligaties blijven ons inziens heel aantrekkelijk als langetermijnbelegging.

Het tweede seculaire thema, ESG-beleggingen (met oog voor ecologische, sociale en beleidsfactoren),zal waarschijnlijk nog meer in het voetlicht komen, aangezien een crisis doorgaans grote veranderingen met zich meebrengt en meer beleggers zich ervan bewust worden dat er dringend moet worden ingegrepen tegen de klimaatverandering. Het status-quo wordt steeds minder aanvaard, en de culturele veranderingen die daaruit voortvloeien, zullen de beleggingsstromen en -prijzen aansturen. Het voordeel van ESG is dat de dalingsrisico’s doorgaans kleiner zijn, omdat bedrijven in dat segment beter worden beheerd. Kwaliteit leidt vaak ook tot rendement.

implicaties

Kortom, de laatste fase van het herstel na de COVID-19-crisis zal de komende twee maanden aanzienlijke mogelijkheden bieden. Daarnaast zal de markt waarschijnlijk complexer worden, van beheerde en geautomatiseerde oplossingen tot de opkomst van China en ESG. We definiëren onszelf aan de hand van onze vooruitzichten en ons risicobeheer. Die facturen zullen de komende tijd vermoedelijk belangrijk worden.
Note: This is a NAM macro view, not the official Nordea view.