Volgend jaar wordt de wereldeconomie wellicht aangevoerd door China en zien we een gematigd herstel in Europa en de Verenigde Staten, in een context die gunstig is voor risico, hoewel een aantal obligaties met een hoge kredietwaardigheid al bijzonder krap geprijsd zijn. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar 1) een herstel aangevoerd door China, 2) ESG-oplossingen ondersteund door het beleid in Europa en de Verenigde Staten, 3) nieuwe technologieën 4) infrastructuur en 5) flexibele oplossingen die de samenstelling van een portefeuille snel kunnen aanpassen.

China als middelpunt van het herstel

China is het lichtpunt voor een economie die in een gestaag tempo goed blijft herstellen. Naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt, zou ook de consumptie gestaag moeten verbeteren. De vraag uit China biedt nu al ondersteuning voor de productie in Duitsland en ook de rest van Azië-Pacific zou daarvan moeten profiteren. Wel zou China in kritieke sectoren een beleid van importvervanging kunnen voeren op het moment dat regionale spanningen toenemen. Hoewel dit een belangrijke ontwikkeling is over een periode van vijf jaar, blijven we gefocust op het economisch herstel.

VS – W-vormig herstel

Met een mogelijk W-vormig herstel in het vooruitzicht moeten de Democraten mogelijks wachten tot de machtsoverdracht op 20 januari vooraleer ze een aanzienlijk begrotingspakket kunnen doordrukken, en met de Republikeinen in de meerderheid in de Senaat, zal dat geen sinecure zijn. Verder, en deels om dat pakket te financieren, zullen de belastingen wellicht lichtjes stijgen voor diegenen met een jaarinkomen van tweehonderdduizend dollar en meer, terwijl kapitaalwinsten lichtjes zouden kunnen toenemen om ze iets meer in lijn te brengen met persoonlijke inkomsten om zo arbeid niet te ontmoedigen. Dit zou kunnen helpen voor de financiering van een bredere zorgverzekering, infrastructuur, kwijtschelding van studieleningen en – in theorie – een plan van USD 1,7 biljoen om de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 tot nul terug te dringen.

Europa – verschillen in groei

Door lockdowns in verschillende landen neemt het groeitempo in Europa af. Vanaf januari zou de groei weer moeten aantrekken. Volgens de consensusverwachtingen zouden de economieën in het algemeen moeten herstellen, maar wellicht zijn er regionale verschillen, met betere prestaties voor de landen in het noorden. Voor de Scandinavische economieën wordt bijvoorbeeld een groei van 3,5% verwacht. Europa zal niettemin wellicht in een behoorlijk tempo groeien, aangezien de Europese economieën ver onder hun potentieel zitten.

Productimplicaties

Dit alles heeft een reeks gevolgen voor onze producten: 1) Van een herstel in China kan worden geprofiteerd via posities in opkomende markten of een specifieke positie in China. 2) ESG is een seculaire trend die snel aan populariteit wint. 3) Nieuwe technologiebedrijven zoals Alibaba of Ant ontwrichten traditionele gevestigde bedrijven. 4) Infrastructuur profiteert waarschijnlijk van overheidsuitgaven in Europa en de Verenigde Staten. Dit is een defensieve beleggingscategorie die momenteel tegen historische kortingen wordt verhandeld, met een hoge blootstelling naar seculaire trends zoals de verouderde gebouwen, de overschakeling naar een koolstofarme economie en de groei van data, die ook verder bepalend zullen zijn voor het groeipotentieel van deze beleggingscategorie.

Conclusie

Het investeringsklimaat zou volgend jaar globaal genomen gunstig moeten zijn voor risico, maar er zijn reeds aanwijzingen van buitensporige druk op de prijzen van obligaties met een hoge kredietwaardigheid. We verwachten dan ook vlagen van volatiliteit en periodes van lagere groeiverwachtingen. In een dergelijk klimaat blijft het een goed idee om flexibele oplossingen aan te houden die snel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden.

*Investeren voor eigen rekening-volgens de MiFID definitie