Vooruitzichten voor K4 2020: Een economisch herstel dat nog aan kracht zou moeten winnen

Aan de start van het vierde kwartaal zien we een voortgezette rally van risicovolle activa naarmate beleggers selectief de dips blijven kopen. Daar zijn twee redenen voor: de verwachting van een economisch herstel, voornamelijk in China, en het voortgezette momentum van het ESG-thema. We leggen ons bijgevolg toe op Chinese aandelen, obligaties uit opkomende markten met hun valutacarrytrades en nieuwe baanbrekende technologieën die profiteren van lage rentevoeten.

Implicaties

Om het hoofd te bieden aan periodes van  overschrijdingen en te diversifiëren, stellen wij flexibele oplossingen voor die een gespreide belegging kunnen bieden in verschillende risicopremies. We verwachten de komende twee maanden een voorspelbare consolidatie, maar risicoactiva zouden door de overvloedige beschikbare liquiditeit nog tot eind 2021 goed moeten presteren. Voor bepaalde stijlen, zoals groeibeleggingen, blijft de kloof met de werkelijkheid wellicht sterk toenemen, en zouden we doorgaans een grotere dispersie van rendementen kunnen verwachten. In dergelijke tijden kan de analyse van trends, sectoren en namen een aanzienlijk verschil maken.

2020 Q4 outlook graph

Een economisch herstel met China als middelpunt

In de krant ‘The South China Morning Post’ werden onlangs commentaren van functionarissen gepubliceerd dat economen hun groeivooruitzichten voor China naar boven bijstellen en dat per gevolg de Chinese economie harder groeit dan de officiële gegevens suggereren. De consumptie-uitgaven van de gezinnen bereiken geleidelijk aan weer een normaal niveau, en de wereldwijde vraag naar export zou gestaag moeten helpen.

We blijven optimistisch over China, waarbij deze positieve impuls langzaamaan naar de rest van de Aziatische regio rond de Stille Oceaan zou moeten uitbreiden. We blijven in het bijzonder aandacht besteden aan de innovatieve IT-sector en de steeds grotere middenklasse. De beleggingsstromen naar de Aziatische regio rond de Stille Oceaan en de opkomende markten zouden deze valuta’s moeten ondersteunen, maar interventies om hun waardestijging gedeeltelijk tegen te houden, zouden gunstig moeten zijn voor de euro ten opzichte van de dollar, aangezien buitenlandse reserves om diversificatieredenen dollars inruilen voor andere valuta’s. We blijven dan ook selectief positief over obligaties uit opkomende markten, aangezien analyse in opkomende markten van essentieel belang is. De renminbi biedt bijvoorbeeld een bijzonder solide voor risico gecorrigeerde carry.

Implicaties

Sommigen hebben dit de ‘koop-maar-alles-rally’ gedoopt, maar dat is overdreven. We nemen een cluster van thema’s waar: 1) groei/IT 2) kwaliteit 3) China 4) bedrijfsobligaties 5) ESG, gevolgd door een bredere belangstelling voor risico. De vraag is of we stabiliteit zullen zien, en die verwachten we enigszins in vergelijking met de gebruikelijke rotatie die elke paar maanden plaatsvindt.

ESG-waarden veroveren gestaag terrein

Verwoestende branden en de rode lucht boven San Francisco maken het belang van ESG pijnlijk duidelijk. Decennialang is een efficiënte kapitaalverdeling bepalend geweest voor de markt. In grote mate is dat nog steeds het geval. Maar het zijn niet langer slechts enkele progressieve dromers die zich zorgen maken over ESG-aspecten. De rol die ESG speelt in de efficiënte allocatie van kapitaal wordt steeds belangrijker. Dat steeds meer beleggers in hun activaspreiding voorrang verlenen aan ESG, speelt in het voordeel van oplossingen die streven naar een efficiënt gebruik van middelen, wat energieproducenten ertoe aanzet om te blijven diversifiëren.

Implicatie

De integratie van de ESG-benadering wordt in de sector steeds meer de norm, en deze trend zal zich uitbreiden naar de meeste activaklassen. Ook is er een verschuiving naar meer resultaatgerichte beleggingen, met meetbare KPI’s. Die trend kunnen we nu al waarnemen. Vermogensbeheerders maken zich steeds meer zorgen over alle factoren die belangrijk zijn voor beleggingen van cliënten, ook niet-financiële, namelijk ESG-factoren. We verwachten dat ESG zowel in de VS als in Europa aan belang zal winnen.

Liquiditeitsoverschot en een economisch herstel zouden gunstig moeten zijn voor de carry trade

Liquiditeitsovershot, gedefinieerd als negatieve reële rente, een groei van de geldvoorraad boven de groei van het bbp of een balans van de centrale bank met een groei boven die van het bbp, is lange tijd beschouwd als een voorlopende indicator voor economische groei en risicovolle activa. De werkelijkheid is ingewikkelder. De aankondiging van een bijzonder expansief monetair beleid kan de markt aanvankelijk verrassen, maar de markt leert hierop te anticiperen, net zoals dat het geval was tijdens de verschillende fasen van het QE-programma van de Amerikaanse Fed. Toch was de markt ook nu weer verrast over de snelheid van het economische herstel. Door dergelijk  krachtige monetaire impulsen voor de Amerikaanse en Europese economie , bestaat de kans dat de markt in het vierde kwartaal en in 2021 opnieuw positief verrast zal zijn.

Wat betekent het?

De algemene teneur op de markt blijft wellicht ‘koop de dip’ totdat  de inflatie in de Verenigde Staten weer stijgt tot iets boven de doelstelling, bijv. 3% in 2022/2023. Door het risico van een dergelijk scenario is het een goed idee om wat hedges te houden.

Conclusie: Koop laag, maar probeer flexibel te blijven

Door de agressieve versoepeling van de Federal Reserve en de ECB zou de groei wel eens sneller kunnen herstellen dan momenteel wordt verwacht. Bovendien wordt de ‘koop-de-dip’-mentaliteit versterkt door het gevoel dat de centrale banken tussenbeide zullen komen als de markten instorten. Wij richten ons in het bijzonder op een economisch herstel met China als hoofdrolspeler en momentum in ESG.

.
.
Over Nordea Asset Management
Nordea Asset Management (NAM, AuM 223 miljard euro*), is onderdeel van Nordea Group, de grootste financiële dienstverlener in het Noorden (AuM 311 miljard euro*). NAM biedt Europese en wereldwijde investeerders toegang tot een groot aanbod van beleggingsfondsen. We bedienen een breed publiek van klanten en verdelers waaronder banken, vermogensbeheerders, financiële adviseurs en verzekeringsmaatschappijen.

Nordea Asset Management heeft vestigingen in Bonn, Brussel, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, Lisbon, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, New York, Oslo, Parijs, Santiago de Chile, Singapore, Stockholm, Wenen en Zürich. Nordea’s lokale aanwezigheid gaat hand in hand met het doel om toegankelijk te zijn en het aanbieden van de beste dienstverlening aan klanten.

Het succes van Nordea berust op een duurzame en unieke “multi-boetiek benadering”, waarin de expertise van gespecialiseerde interne teams wordt gecombineerd met exclusieve externe deskundigheid. Op deze manier zijn wij in staat consistent alfa te genereren ten behoeve van onze cliënten. De oplossingen van NAM omvatten het volledige spectrum aan beleggingscategorieën: van obligaties en aandelen tot flexibele fondsen uit lokale, Europese, Noord-Amerikaanse, globale en groeimarkten.

*Bron: Nordea Investment Funds, S.A., 30.06.2020


Nordea Asset Management is de functionele naam van de vermogensbeheer business, uitgevoerd door de juridische entiteiten Nordea Investment Funds S.A. en Nordea Investment Management AB (“rechtspersonen”) en hun filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren. Dit document is bedoeld om de lezer te informeren over de specifieke capaciteiten van Nordea. Dit document is niet bedoeld als investeringsadvies (of standpunten of meningen vermeld in dit document) noch bevat het aanbevelingen om te investeren in een financieel product, investeringsstructuur of instrument, een transactie aan te gaan of af te wikkelen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingsstrategie. Dit document is geen aanbod om te verkopen, of een verzoek van een aanbod om een effect te kopen. Elk van deze verzoeken mag enkel via een “Biedingsbericht” gemaakt worden, of via eender welke gelijkwaardige contractuele overeenkomst. Bij gevolg zal de hierin bevatte informatie in zijn volledigheid vervangen worden door een Biedingsbericht of een contractuele overeenkomst in zijn finale vorm. Elke beleggingsbeslissing zou daarom enkel gebaseerd mogen zijn op de finale juridische documentatie, zonder limitering en als toepasbaar, Biedingsbericht, contractuele overeenkomst, elke relevante prospectus en de het laatste essentiële beleggersinformatie document (indien van toepassing) met betrekking tot de belegging. De geschiktheid van een belegging of strategie zal afhangen van de volledige omstandigheden en de doelstellingen van een belegger. Nordea Investment Management AB adviseert beleggers onafhankelijk bepaalde beleggingen en strategieën te evalueren, evenals moedigt aan om het advies van onafhankelijke financiële adviseurs te raadplegen als dit relevant is voor de belegger. Alle producten, effecten, instrumenten of strategieën besproken in dit document zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Dit document bevat informatie die uit verschillende bronnen voortkomt. Terwijl de informatie hierin correct geacht wordt, kan er geen representatie of garantie op volledige correctheid of volledigheid van deze informatie gegeven worden en beleggers zouden andere bronnen moeten raadplegen om tot een goed geïnformeerde beleggingsbeslissing te komen. Toekomstige beleggers of tegenpartijen worden geacht hun professionele belastings, juridische, boekhoudkundige of andere adviseur(s) te raadplegen met betrekking tot elk mogelijk effect van elke belegging die zij zouden kunnen maken, inclusief de mogelijke risico’s en voordelen van zo’n belegging. Toekomstige beleggers of tegenpartijen dienen de potentiële belegging volledig te begrijpen en verzekeren dat ze een onafhankelijke beoordeling van toepasbaarheid van deze potentiële belegging gemaakt hebben, enkel gebaseerd op hun eigen bedoelingen en ambities. Beleggingen in derivaten- en wisseltransacties kunnen onderhevig zijn aan belangrijke schommelingen, die invloed kunnen hebben op de waarde van een belegging. Aan beleggingen in opkomende markten is een hoger risico verbonden. Er kan geen garantie gegeven worden dat het beleggingsdoel, de beoogde rendementen en de resultaten van een beleggingsstructuur worden behaald. Beleggingen in aandelen en schuldbewijzen, die door banken zijn uitgegeven, kunnen onderworpen zijn aan het risico van het bail-in mechanisme (dat wil zeggen dat aandelen en schuldbewijzen kunnen worden afgeschreven om ervoor te zorgen dat de meest onverzekerde schuldeisers van een instelling passende verliezen dragen) zoals voorzien in EU-richtlijn 2014/59 / EU. Nordea Asset Management heeft besloten de kosten voor research te dragen d.w.z. zulke kosten zijn gedekt door bestaande aan kosten gerelateerde overeenkomsten (Management-/Administratie-Vergoeding). Uitgegeven en gemaakt door de juridische entiteiten van Nordea Asset Management. De juridische entiteiten worden erkend en zijn onder toezicht van de financiële toezichthouder in Zweden, Finland en Luxemburg respectievelijk. De filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen zijn erkend en gereguleerd door de lokale financiële toezichthoudende autoriteit in hun respectievelijk land van domiciliëring. Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds S.A. Tenzij anders vermeld, zijn alle standpunten die van de juridische entiteiten van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en ertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. De omvang van fiscale voordelen en verplichtingen is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. © De rechtspersonen van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen.

Follow our latest posts