Drie onderbelichte sectoren nemen de handschoen op in de klimaatstrijd

Henning Padberg en Thomas Sørensen

Portefeuillebeheerders van Nordea’s Climate and Environment strategie


Het klimaat- en milieuthema heeft de afgelopen jaren heel snel aan populariteit gewonnen: beleggers beseffen steeds meer dat deze megatrend op lange termijn wordt aangestuurd door een groot   aantal katalysatoren.

Desondanks blijft een deel van de beleggers van mening dat klimaat- en milieuoplossingen in wezen beginnen en eindigen bij de sector van de alternatieve energie. Zo’n enge beschrijving doet echter zwaar afbreuk aan het werkelijke scala van mogelijkheden.

Voor de financiële crisis van tien jaar geleden werd het klimaat- en milieudebat vooral aangestuurd door de politiek, en dan vooral op het vlak van subsidies en regelgeving. Tegenwoordig is het de economie die centraal staat. In klimaatoplossingen investeren is een rationele beslissing voor zowel consumenten als bedrijven. Daarnaast wordt de impact van klimaat en milieu als factor in de kasstromen van ondernemingen door de meeste spelers op de   markt onvoldoende onderzocht en nog te zwaar onderschat.

Hoewel wij binnen de sector van de alternatieve energie naar innoverende ondernemingen zoeken, focust onze strategie voornamelijk op optimaliseren die zich inzetten voor efficiënt grondstoffengebruik en op bedrijven die zich kunnen aanpassen    en zo focussen op milieubescherming. Hieronder schetsen we drie onderbelichte domeinen in het klimaat- en milieudebat die waarschijnlijk zullen     floreren naarmate beleggers meer naar deze vitale megatrend gaan kijken.

Slimme landbouw zit op een keerpunt

Als de samenleving ervoor wil zorgen dat de grondstoffen van onze planeet niet uitgeput raken en dat toekomstige generaties er ook nog gebruik van kunnen maken, dan is de grondstof intensieve landbouw aan optimalisering toe. Hoewel technologische innovatie de drijvende kracht is geweest achter grote ontwikkelingen in bijna alle mondiale sectoren, blijft de landbouw veruit het minst gedigitaliseerd. Toch is de ‘slimme landbouw’ volgens ons op dit moment de omslag aan het maken.

In de landbouw dragen oplossingen die de productiviteit verhogen bij aan een efficiënter gebruik van grondstoffen en een kleinere ecologische voetafdruk, terwijl tegelijk ook de concurrentiekracht van de landbouwers toeneemt. De slimme landbouwrevolutie breekt de laatste jaren echt door dankzij de goedkopere technologie, die nu wordt ingezet in een breed toepassingsgebied.

Zo zien we bijvoorbeeld innovatieve oplossingen   opduiken op het gebied van precisie- en automatiseringsapparatuur, waarbij het gebruik van robotica en sensoren bijdraagt aan een efficiënter gebruik van grondstoffen zoals meststoffen en water. Verder is er ook software die de ‘geconnecteerde boerderij’ in het leven roept, waardoor de ingezette middelen en de efficiëntie verbeteren. Daarnaast zullen innovatieve technologieën – zoals big data, kunstmatige intelligentie en drones – de motor zijn achter de volgende fase in de groene omwenteling die op dit moment aan de gang is.

Het grootste deel van de vooruitgang die we zien, komt uit de bedrijfswereld, met veel toonaangevende wereldwijde landbouwconcerns die al oplossingen met toegevoegde waarde leveren voor problemen in de echte wereld. Hoewel slimme landbouw op dit moment slechts een klein beleggingsdomein is, zien we een enorm potentieel in bedrijven zoals AGCO en Trimble.

De opkomst van intelligent bouwen

Gebouwen maken een aanzienlijk deel uit van de wereldwijde CO2-uitstoot door de mens. Dat zal naar verwachting nog erger worden naarmate de bevolking in stedelijke gebieden toeneemt, vooral in opkomende markten. Nu moeten de gebouwen waarin wij dagelijks wonen en werken, in de eerste plaats duurzamer en minder schadelijk voor de planeet gemaakt worden. Dat schept een pak mogelijkheden voor ondernemingen die bezig zijn met intelligent bouwen.

Oplossingen variëren van optimalisering van het ontwerp- en bouwproces tot energie-efficiënte isolatiematerialen, warmterecuperatiesystemen, lichtautomatisering en software voor slim energiebeheer. Al die oplossingen leveren een positieve bijdrage aan de samenleving doordat ze de operationele kosten en de ecologische voetafdruk van gebouwen verlagen.

We hebben een aantal interessante beleggingsdossiers geïdentificeerd die de markt op dit moment nog onderwaardeert. Autodesk is zo’n bedrijf dat goed gepositioneerd is om van die vraag te profiteren, dankzij zijn software voor bouwinformatiemodellering die de efficiëntie in de hele waardeketen van een bouwproject verhoogt.

Gezonde groei van groen consumentisme

Er is op dit moment een transitie aan de gang van olie/synthetische naar natuurlijke/biologische producten, die is ingegeven door een groter milieubewustzijn en de wens van de consument om een positieve impact te hebben op het milieu. De vraag naar milieuvriendelijke producten neemt sterk toe en natuurlijke en biologische producten winnen in heel wat landen over de hele wereld marktaandeel.

Om die groeiende trend van ‘groen consumentisme’ te benutten, hebben we belegd in een aantal ondernemingen die natuurlijke ingrediënten en duurzame verpakkingen produceren. Hun oplossingen zijn immers de stuwende krachten achter de trend, waardoor deze bedrijven volgens ons op een gezonde groei mogen rekenen.

De Ierse firma Kerry Group is gespecialiseerd in natuurlijke ingrediënten ter vervanging van kunstmatige additieven. Voedselmerken willen inspelen op de vraag van de consument naar milieuvriendelijke, gezonde en geschikte voedingsproducten. Daardoor moeten ze hun voedseletiketten ‘opschonen’, omdat mensen willen weten wat ze eten. De innovatie zal vermoedelijk toenemen, al kunnen maar weinig bedrijven natuurlijke ingrediënten leveren die de smaak en de ervaring van een product niet veranderen. Kerry kan dankzij zijn uitgebreide kennis zijn klanten de oplossingen aanreiken die ze nodig hebben.

 

Over Nordea Asset Management

Nordea Asset Management (NAM, AuM 217,2 milliard euro*), is onderdeel van Nordea Group, de grootste financiële dienstverlener in Noord-Europa (AuM 300,2 milliard euro*). NAM biedt Europese en wereldwijde investeerders toegang tot een groot aanbod van beleggingsfondsen. We bedienen een breed publiek van klanten en verdelers waaronder banken, vermogensbeheerders, financiële adviseurs en verzekeringsmaatschappijen.

Nordea Asset Management heeft vestigingen in Keulen, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, New York, Oslo, Parijs, Santiago de Chile, Singapore, Stockholm, Wenen en Zürich. Nordea’s lokale aanwezigheid gaat hand in hand met het doel om toegankelijk te zijn en het aanbieden van de beste dienstverlening aan klanten.

Het succes van Nordea berust op een duurzame en unieke “multi-boetiek benadering”, waarin de expertise van gespecialiseerde interne teams wordt gecombineerd met exclusieve externe deskundigheid. Op deze manier zijn wij in staat consistent alfa te genereren ten behoeve van onze cliënten. De oplossingen van NAM omvatten het volledige spectrum aan beleggingscategorieën: van obligaties en aandelen tot flexibele fondsen uit lokale, Europese, Noord-Amerikaanse, globale en groeimarkten.

*Source: Nordea Investment Funds, S.A., 31.03.2019

Nordea Asset Management is de functionele naam van de vermogensbeheer business, uitgevoerd door de juridische entiteiten Nordea Investment Funds S.A. en Nordea Investment Management AB (“rechtspersonen”) en hun filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren. Dit document is bedoeld om de lezer te informeren over de specifieke capaciteiten van Nordea. Dit document is niet bedoeld als investeringsadvies (of standpunten of meningen vermeld in dit document) noch bevat het aanbevelingen om te investeren in een financieel product, investeringsstructuur of instrument, een transactie aan te gaan of af te wikkelen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingsstrategie. Dit document is geen aanbod om te verkopen, of een verzoek van een aanbod om een effect te kopen. Elk van deze verzoeken mag enkel via een “Biedingsbericht” gemaakt worden, of via eender welke gelijkwaardige contractuele overeenkomst. Bij gevolg zal de hierin bevatte informatie in zijn volledigheid vervangen worden door een Biedingsbericht of een contractuele overeenkomst in zijn finale vorm. Elke beleggingsbeslissing zou daarom enkel gebaseerd mogen zijn op de finale juridische documentatie, zonder limitering en als toepasbaar, Biedingsbericht, contractuele overeenkomst, elke relevante prospectus en de het laatste essentiële beleggersinformatie document (indien van toepassing) met betrekking tot de belegging. De geschiktheid van een belegging of strategie zal afhangen van de volledige omstandigheden en de doelstellingen van een belegger. Nordea Investment Management AB adviseert beleggers onafhankelijk bepaalde beleggingen en strategieën te evalueren, evenals moedigt aan om het advies van onafhankelijke financiële adviseurs te raadplegen als dit relevant is voor de belegger. Alle producten, effecten, instrumenten of strategieën besproken in dit document zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Dit document bevat informatie die uit verschillende bronnen voortkomt. Terwijl de informatie hierin correct geacht wordt, kan er geen representatie of garantie op volledige correctheid of volledigheid van deze informatie gegeven worden en beleggers zouden andere bronnen moeten raadplegen om tot een goed geïnformeerde beleggingsbeslissing te komen. Toekomstige beleggers of tegenpartijen worden geacht hun professionele belasting, juridische, boekhoudkundige of andere adviseur(s) te raadplegen met betrekking tot elk mogelijk effect van elke belegging die zij zouden kunnen maken, inclusief de mogelijke risico’s en voordelen van zo’n belegging. Toekomstige beleggers of tegenpartijen dienen de potentiële belegging volledig te begrijpen en verzekeren dat ze een onafhankelijke beoordeling van toepasbaarheid van deze potentiële belegging gemaakt hebben, enkel gebaseerd op hun eigen bedoelingen en ambities. Beleggingen in derivaten- en wisseltransacties kunnen onderhevig zijn aan belangrijke schommelingen, die invloed kunnen hebben op de waarde van een belegging. Aan beleggingen in opkomende markten is een hoger risico verbonden. Er kan geen garantie gegeven worden dat het beleggingsdoel, de beoogde rendementen en de resultaten van een beleggingsstructuur worden behaald. Beleggingen in aandelen en schuldbewijzen, die door banken zijn uitgegeven, kunnen onderworpen zijn aan het risico van het bail-in mechanisme (dat wil zeggen dat aandelen en schuldbewijzen kunnen worden afgeschreven om ervoor te zorgen dat de meest onverzekerde schuldeisers van een instelling passende verliezen dragen) zoals voorzien in EU-richtlijn 2014/59 / EU. Nordea Asset Management heeft besloten de kosten voor research te dragen d.w.z. zulke kosten zijn gedekt door bestaande aan kosten gerelateerde overeenkomsten (Management-/Administratie-Vergoeding). Uitgegeven en gemaakt door de juridische entiteiten van Nordea Asset Management. De juridische entiteiten worden erkend en zijn onder toezicht van de financiële toezichthouder in Zweden, Finland en Luxemburg respectievelijk. De filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen zijn erkend en gereguleerd door de lokale financiële toezichthoudende autoriteit in hun respectievelijk land van domiciliëring. Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds S.A. Tenzij anders vermeld, zijn alle standpunten die van de juridische entiteiten van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en ertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. De omvang van fiscale voordelen en verplichtingen is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. © De rechtspersonen van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen.

 

Laatste berichten