H2 Outlook: Het herstel na COVID-19 — een complexere omgeving

Nu we stilaan uit de COVID-19-crisis klauteren, verwachten we dat de marktontwikkelingen uiteindelijk nog complexer zullen worden. In de komende weken zal het makkelijke deel van het herstel na de COVID-19-crisis achter de rug zijn en zullen kredieten en aandelen veel duurder geworden zijn. Nu we stilaan naar de volgende fase gaan, stellen we voor om flexibele oplossingen toe te voegen om snel kapitaal te verplaatsen, hetzij via een portefeuillebeheerder, hetzij via een geautomatiseerde oplossing. Er blijven echter twee seculaire thema’s bestaan: 1) een economische opleving in China die zich uitbreidt naar de Aziatische regio rond de Stille Oceaan; en 2) het ESG-thema, dat steeds meer een kernprioriteit wordt voor beleggers, zowel jong als oud.

Er ontstaan twee seculiere trends
COVID-19 heeft de wereldeconomie midscheeps getroffen. Zowel vraag als aanbod hebben een klap gekregen van een omvang die we in de voorbije eeuw amper hebben gezien. De maatregelen die de overheden hebben genomen inzake gezondheidszorg, de ondersteuning van werknemers en bedrijven, evenals de agressieve versoepeling van het monetaire beleid hebben geholpen om de schok op te vangen en het herstel aan te zwengelen. We zitten nu midden in wat volgens velen een U-vormig herstel wordt, al zal dat volgens recente signalen in de VS misschien wat sneller gaan. De vraag is of de overheden erin geslaagd zijn de groeiverwachtingen voor de lange termijn te stabiliseren, want die sturen een groot deel van het gedrag op zowel korte als lange termijn aan. Afgezien van Italië lijken de ingrepen van de overheden goed te werken, wat bemoedigend is voor de toekomst. Het gevolg was een opleving bij de kredieten en de aandelen. De S&P500 sloot zelfs dicht bij zijn hoogste niveau ooit af. Wat er nu te gebeuren staat, is echter ingewikkelder.

We verwachten dat de sterke stijging van de aandelenkoersen zal aanhouden door de heel agressieve versoepeling van het monetaire beleid door de centrale banken, door fiscale verruimingen (met ook een tweede pakket in de Verenigde Staten) en de verdere heropening van de wereldeconomie, met hier en daar een tijdelijke terugval. Eén manier om zich daarvoor te positioneren, zijn klimaatfondsen, die doorgaans groeiaandelen uit de subtop bevatten. In de laatste fase van het herstel kunnen groei- en kwaliteitsaandelen best wel eens beter presteren dan waarde- en cyclische aandelen, die betrouwbaarder worden gewaardeerd aan de hand van kortetermijnwaarderingen, zoals de verwachte koers-winstverhouding. Dat suggereert een voorkeur voor groei en kwaliteit en gezien de toenemende risicoconcentratie stellen wij voor om meer in te zetten op strategieën die makkelijk kunnen worden aangepast aan het marktklimaat, hetzij door machines, hetzij door portefeuillebeheerders.

Verwacht in de toekomst twee seculaire thema’s. De Chinese economie zal eerder opleven dan andere en zich over een periode van één tot drie maanden uitbreiden naar de rest van Azië. We richten ons hier op de opkomende middenklasse en op de rijke en innovatieve IT-sector met heel uiteenlopende bedrijven, van zoekmachines tot microchipfabrikanten. Daarop kunnen we inzetten via groeimarktaandelen of -obligaties. Bij de obligaties zijn de spreads aanzienlijk verkrapt, maar er bestaan nog idiosyncratische opportuniteiten voor analyse van individuele effecten, en de kans is groot dat de Fed de rentecurve onder controle zal houden (ongeveer 40%) en de rentevoeten negatief zal houden (ongeveer 60%, hoewel de markt dat niet verwacht). Als de Fed zo’n beleid voert, zou dat ten goede komen van groeimarktobligaties in harde en lokale valuta in landen die een sterke band hebben met de dollar. Groeimarktaandelen en -obligaties blijven ons inziens heel aantrekkelijk als langetermijnbelegging.

Het tweede seculaire thema, ESG-beleggingen (met oog voor ecologische, sociale en beleidsfactoren),zal waarschijnlijk nog meer in het voetlicht komen, aangezien een crisis doorgaans grote veranderingen met zich meebrengt en meer beleggers zich ervan bewust worden dat er dringend moet worden ingegrepen tegen de klimaatverandering. Het status-quo wordt steeds minder aanvaard, en de culturele veranderingen die daaruit voortvloeien, zullen de beleggingsstromen en -prijzen aansturen. Het voordeel van ESG is dat de dalingsrisico’s doorgaans kleiner zijn, omdat bedrijven in dat segment beter worden beheerd. Kwaliteit leidt vaak ook tot rendement.

implicaties
Kortom, de laatste fase van het herstel na de COVID-19-crisis zal de komende twee maanden aanzienlijke mogelijkheden bieden. Daarnaast zal de markt waarschijnlijk complexer worden, van beheerde en geautomatiseerde oplossingen tot de opkomst van China en ESG. We definiëren onszelf aan de hand van onze vooruitzichten en ons risicobeheer. Die facturen zullen de komende tijd vermoedelijk belangrijk worden.
Note: This is a NAM macro view, not the official Nordea view.

Over Nordea Asset Management
Nordea Asset Management (NAM, AuM 204 miljard euro*), is onderdeel van Nordea Group, de grootste financiële dienstverlener in het Noorden (AuM 280 miljard euro*). NAM biedt Europese en wereldwijde investeerders toegang tot een groot aanbod van beleggingsfondsen. We bedienen een breed publiek van klanten en verdelers waaronder banken, vermogensbeheerders, financiële adviseurs en verzekeringsmaatschappijen.

Nordea Asset Management heeft vestigingen in Bonn, Brussel, Kopenhagen, Frankfurt, Helsinki, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, New York, Oslo, Parijs, Santiago de Chile, Singapore, Stockholm, Wenen en Zürich. Nordea’s lokale aanwezigheid gaat hand in hand met het doel om toegankelijk te zijn en het aanbieden van de beste dienstverlening aan klanten.

Het succes van Nordea berust op een duurzame en unieke “multi-boetiek benadering”, waarin de expertise van gespecialiseerde interne teams wordt gecombineerd met exclusieve externe deskundigheid. Op deze manier zijn wij in staat consistent alfa te genereren ten behoeve van onze cliënten. De oplossingen van NAM omvatten het volledige spectrum aan beleggingscategorieën: van obligaties en aandelen tot flexibele fondsen uit lokale, Europese, Noord-Amerikaanse, globale en groeimarkten


Nordea Asset Management is de functionele naam van de vermogensbeheer business, uitgevoerd door de juridische entiteiten Nordea Investment Funds S.A. en Nordea Investment Management AB (“rechtspersonen”) en hun filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren. Dit document is bedoeld om de lezer te informeren over de specifieke capaciteiten van Nordea. Dit document is niet bedoeld als investeringsadvies (of standpunten of meningen vermeld in dit document) noch bevat het aanbevelingen om te investeren in een financieel product, investeringsstructuur of instrument, een transactie aan te gaan of af te wikkelen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingsstrategie. Dit document is geen aanbod om te verkopen, of een verzoek van een aanbod om een effect te kopen. Elk van deze verzoeken mag enkel via een “Biedingsbericht” gemaakt worden, of via eender welke gelijkwaardige contractuele overeenkomst. Bij gevolg zal de hierin bevatte informatie in zijn volledigheid vervangen worden door een Biedingsbericht of een contractuele overeenkomst in zijn finale vorm. Elke beleggingsbeslissing zou daarom enkel gebaseerd mogen zijn op de finale juridische documentatie, zonder limitering en als toepasbaar, Biedingsbericht, contractuele overeenkomst, elke relevante prospectus en de het laatste essentiële beleggersinformatie document (indien van toepassing) met betrekking tot de belegging. De geschiktheid van een belegging of strategie zal afhangen van de volledige omstandigheden en de doelstellingen van een belegger. Nordea Investment Management AB adviseert beleggers onafhankelijk bepaalde beleggingen en strategieën te evalueren, evenals moedigt aan om het advies van onafhankelijke financiële adviseurs te raadplegen als dit relevant is voor de belegger. Alle producten, effecten, instrumenten of strategieën besproken in dit document zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Dit document bevat informatie die uit verschillende bronnen voortkomt. Terwijl de informatie hierin correct geacht wordt, kan er geen representatie of garantie op volledige correctheid of volledigheid van deze informatie gegeven worden en beleggers zouden andere bronnen moeten raadplegen om tot een goed geïnformeerde beleggingsbeslissing te komen. Toekomstige beleggers of tegenpartijen worden geacht hun professionele belastings, juridische, boekhoudkundige of andere adviseur(s) te raadplegen met betrekking tot elk mogelijk effect van elke belegging die zij zouden kunnen maken, inclusief de mogelijke risico’s en voordelen van zo’n belegging. Toekomstige beleggers of tegenpartijen dienen de potentiële belegging volledig te begrijpen en verzekeren dat ze een onafhankelijke beoordeling van toepasbaarheid van deze potentiële belegging gemaakt hebben, enkel gebaseerd op hun eigen bedoelingen en ambities. Beleggingen in derivaten- en wisseltransacties kunnen onderhevig zijn aan belangrijke schommelingen, die invloed kunnen hebben op de waarde van een belegging. Aan beleggingen in opkomende markten is een hoger risico verbonden. Er kan geen garantie gegeven worden dat het beleggingsdoel, de beoogde rendementen en de resultaten van een beleggingsstructuur worden behaald. Beleggingen in aandelen en schuldbewijzen, die door banken zijn uitgegeven, kunnen onderworpen zijn aan het risico van het bail-in mechanisme (dat wil zeggen dat aandelen en schuldbewijzen kunnen worden afgeschreven om ervoor te zorgen dat de meest onverzekerde schuldeisers van een instelling passende verliezen dragen) zoals voorzien in EU-richtlijn 2014/59 / EU. Nordea Asset Management heeft besloten de kosten voor research te dragen d.w.z. zulke kosten zijn gedekt door bestaande aan kosten gerelateerde overeenkomsten (Management-/Administratie-Vergoeding). Uitgegeven en gemaakt door de juridische entiteiten van Nordea Asset Management. De juridische entiteiten worden erkend en zijn onder toezicht van de financiële toezichthouder in Zweden, Finland en Luxemburg respectievelijk. De filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen zijn erkend en gereguleerd door de lokale financiële toezichthoudende autoriteit in hun respectievelijk land van domiciliëring. Bron (tenzij anders vermeld): Nordea Investment Funds S.A. Tenzij anders vermeld, zijn alle standpunten die van de juridische entiteiten van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en ertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. De omvang van fiscale voordelen en verplichtingen is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. © De rechtspersonen van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantorenvan de rechtspersonen.

Follow our latest posts