Welke invloed heeft COVID-19 op wereldwijde beursgenoteerde infrastructuurbeleggingen?

Een vraag- en antwoordsessie met
Jeremy Anagnos, CFA, Principal, Chief Investment Officer, Infrastructuur en
James Crutcher, Senior Vice President, Senior Analyst, Europe, van CBRE Clarion

 COVID-19 heeft gevolgen voor ondernemingen en consumenten overal ter wereld. Wat is de impact op wereldwijde beursgenoteerde infrastructuur? Portefeuillebeheerders Jeremy Anagnos en James Crutcher vertellen hoe hun strategie de storm doorstaat door op de lange termijn te blijven kijken.

Welke invloed hebben de COVID-19-pandemie en aanverwante economische ontwikkelingen op infrastructuurbeleggingen?

De situatie varieert naargelang de sector, maar het algemene antwoord is dat de impact minimaal is geweest. De meeste infrastructuurbedrijven zien hun omzet en dividenden zelfs stijgen, en de verwachting is dat dat ook volgend jaar zo zal zijn.

Laten we even naar de vier belangrijkste sectoren kijken:
In de communicatiesector was er een boost in het gebruik doordat de toename van telewerken de vraag naar connectiviteit en gegevensopslag heeft gestimuleerd. Daardoor zullen draadloze en breedbandproviders dit jaar vermoedelijk meer investeren om hun connectiviteit en glasvezelnetwerken te verbeteren, wat de eigenaars van communicatieactiva ten goede zal komen.

De nutssector heeft zich heel weerbaar getoond dankzij zijn regulatorische profiel. Nutsbedrijven leveren essentiële diensten zoals verlichting en verwarming van onze huizen. Terwijl de vraag van commerciële en handelsklanten wat is gedaald, is de residentiële consumptie, waarop de marges hoger zijn, tijdens de pandemie gestegen, en veel ondernemingen zijn beschermd tegen dalingen in de vraag via regulatorische bescherming.
In de transportsector zijn de luchthavens helemaal vleugellam gemaakt door reisbeperkingen, en in iets mindere mate hebben ook tolwegen klappen gekregen. Een aantal luchthavenoperatoren hebben hun dividend opgeschort of verlaagd, ofwel omdat de overheid dat eiste in ruil voor staatssteun, ofwel om hun balans op te schonen. Het spoorwegverkeer voor goederentransport heeft globaal genomen minder geleden, maar zal gevoelig zijn aan het economische herstel.

Midstream-energie-infrastructuur heeft eveneens te lijden gehad. Midstreamondernemingen met een blootstelling aan olie lopen het meeste gevaar, terwijl aardgas profiteert van de aanhoudende CO2-reductie, omdat gas een belangrijke schonere stroombron zal blijven in de VS en in de groeilanden.

Wat zijn de verwachtingen voor infrastructuurbeleggingen op korte en op lange termijn?

Op korte termijn hebben goed gekapitaliseerde infrastructuurbeleggers die in de private markt opereren ons inziens nu betere kansen om in beursgenoteerde infrastructuurbedrijven te beleggen als een bron om hun kapitaal te laten renderen. Wij verwachten dat die activiteit de waarderingen van beursgenoteerde infrastructuur zal ondersteunen. Die activiteit zagen we vorig jaar voor het laatst, toen een recordvolume van USD 50 miljard van beursgenoteerde infrastructuurbedrijven in de vier kernsectoren werd geprivatiseerd. Die privatiseringen gingen gepaard met premies van meer dan 30% op de normale aandelenkoers. Private infrastructuurbeleggers zien recordinstromen doordat de allocaties aan de vermogenscategorie blijven stijgen. Maar de beleggingsopties zijn schaars omdat nieuwe activa bouwen extreem moeilijk is. Aangezien beursgenoteerde ondernemingen verhandeld blijven worden met kortingen van 20-30% op private waarden en een aanzienlijke bron van activa vertegenwoordigen, verwachten wij meer activiteit.

De langetermijnkatalysatoren voor infrastructuuractiva worden niet beïnvloed door het coronavirus. De noodzaak om in verouderde activa te investeren om de veiligheid, de betrouwbaarheid en de efficiëntie te verbeteren, verandert niet. Bovendien zal de wereldwijde vermindering van de CO2-uitstoot in de energiesector het volgende decennium doorgaan. Dit heeft als gevolgd dat investeringen in infrastructuur zullen blijven gestimuleerd worden, niet in het minst met betrekking tot de transmissie en de modernisering van het netwerk van hernieuwbare energie. Ten slotte blijft de seculaire groei van de dataconsumptie en -transmissie gevrijwaard van deze macro-economische gebeurtenissen en is er nieuwe communicatie-infrastructuur nodig.

Waar kijkt u naar wanneer u infrastructuurondernemingen selecteert voor de portefeuille?

We zoeken ondernemingen met sterke vooruitzichten voor risico gecorrigeerde rendementen, met daarbij stabiele en voorspelbare kasstromen en dividenden, met een flexibele balans en een managementteam met een goede staat van dienst bij hun stakeholders (zoals regulatoren, klanten, werknemers, schuldeisers en aandeelhouders). Infrastructuuractiva zijn essentieel, maar door hun aard zijn ze ook heel gevoelig voor het welzijn van gemeenschappen en mensen, dus ondernemingen die zorg dragen voor hun activa en investeren voor de lange termijn presteren doorgaans goed.

CBRE belegt in zowel beursgenoteerde als niet-genoteerde infrastructuur. Zijn er voordelen verbonden aan een platform dat in beide belegt?

CBRE Global Investors, de vermogensbeheerafdeling van CBRE, is een beheerder van USD 113 miljard aan onroerende activa, met een focus op vastgoed en infrastructuur. Ons infrastructuurplatform omvat 30 beleggingsdeskundigen die samen meer dan USD 8 miljard aan al dan niet beursgenoteerde infrastructuur beheren. Ons proces is ontworpen om de kennis en de informatie van onze collega’s op de private markt te integreren in onze beleggingsbeslissingen.

Private beleggers zijn heel actief op de markt en hebben al aanzienlijke hoeveelheden kapitaal opgehaald. We geloven dat wij een voordeel hebben tegenover onze sectorgenoten, omdat wij de visie van de private markt op regelgeving, kerncijfers, transacties en waarderingen opnemen in onze strategie. Wij kunnen bijkomende informatie verzamelen, vooral over de prijszettingsdynamiek en de vereiste rendementen, wat ons meer inzicht geeft in het rendementspotentieel en ons helpt risico’s te identificeren.

Disclaimer:
Nordea Asset Management is de functionele naam van de vermogensbeheer business, uitgevoerd door de juridische entiteiten Nordea Investment Funds S.A. en Nordea Investment Management AB (“rechtspersonen”) en hun filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren. Dit document is bedoeld om de lezer te informeren over de specifieke capaciteiten van Nordea. Dit document is niet bedoeld als investeringsadvies (of standpunten of meningen vermeld in dit document) noch bevat het aanbevelingen om te investeren in een financieel product, investeringsstructuur of instrument, een transactie aan te gaan of af te wikkelen of om deel te nemen in een bepaalde beleggingsstrategie. Dit document is geen aanbod om te verkopen, of een verzoek van een aanbod om een effect te kopen. Elk van deze verzoeken mag enkel via een “Biedingsbericht” gemaakt worden, of via eender welke gelijkwaardige contractuele overeenkomst. Bij gevolg zal de hierin bevatte informatie in zijn volledigheid vervangen worden door een Biedingsbericht of een contractuele overeenkomst in zijn finale vorm. Dit document mag niet worden gereproduceerd of verspreid zonder voorafgaande toestemming. © De rechtspersonen van Nordea Asset Management en een van de filialen, dochterondernemingen en vertegenwoordigingskantoren van de rechtspersonen.

Follow our latest posts