Door Eric Pedersen, hoofd Duurzaam Beleggen bij Nordea Asset Management

Het inzicht van de beleggingsindustrie in ESG en duurzaamheid is de afgelopen jaren geëvolueerd, waardoor het steeds duidelijker wordt dat de vaak geclaimde keuze tussen uitsluiting en engagement een misvatting is. Terwijl vermogensbeheerders niet bang zouden mogen zijn om wanneer nodig bedrijven uit te sluiten, zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat het initiëren en onderhouden van constructieve dialogen met de bedrijven in een portefeuillecontext cruciaal is voor het bereiken van impact op de wereld.

Om deze reden wordt het gebruik van engagement en stemmen om bedrijven te beïnvloeden nu massaal geaccepteerd als een drijvende kracht achter duurzamere bedrijfspraktijken. Als zodanig wordt het erkend als een essentieel element van waardecreatie op lange termijn binnen zowel de aandelen- als obligatiemarkten.

Maar nu de recente strenge aanpak van greenwashing de ESG-promotie en integratieclaims extra onder de aandacht brengen, is het begrijpelijk dat engagement steeds meer onder de loep wordt genomen. Omdat we geloven dat engagement een krachtig instrument zal blijven voor beleggers is het van cruciaal belang dat de asset management gemeenschap een breder bewustzijn creëert van het werk achter de schermen om positieve veranderingen te bevorderen. Engagement moet ook echt zijn – alleen jaarlijkse brieven versturen, is niet genoeg.

Op dit moment worden de meeste hoger aangeschreven engagementactiviteiten aangevat door beleggerscoalities, zoals Climate Action 100+, of door samen met anderen engagement aan te gaan met betrekking tot de bouw van de geplande kolengestookte Vung Ang 2-centrale in Vietnam. Terzijl de communicatie over de resultaten van dergelijke activiteiten belangrijk zal blijven, is het ook van cruciaal belang voor beleggers om kleinere – maar nog steeds significante – engagement-inspanningen op individueel bedrijfsniveau te demonstreren. In de meeste gevallen vinden dergelijke dialogen plaats over een periode vqn een aantal jaren.

Belang van individuele inspanningen

Als voorbeeld: Ons Responsible Investments-team heeft meerjarige gesprekken gevoerd met de Franse groep Air Liquide, een wereldleider op het gebied van industriële gassen. De industriële sector is verantwoordelijk voor 23% van de mondiale energiegerelateerde CO2-uitstoot, wat de dringende behoefte aan een betere efficiëntie in de sector demonstreert. Terwijl het niet ‘duidelijk groen’ is, is Air Liquide één van de bedrijven die dit kan helpen bereiken.

Als zware uitstoter wordt Air Liquide doorgaans gestraft door ESG-dataproviders omdat het bedrijf slecht scoort in conventionele koolstofvoetafdruk-berekeningen. Niettegenstaande draagt het eindgebruik van de producten en diensten van het bedrijf vaak bij aan de vermindering van de uitstoot op het moment van gebruik. Het stimuleren van Air Liquide om zich te concentreren op zijn bijdrage aan de bestrijding van klimaatverandering kan daardoor zowel een grotere positieve impact als een betere erkenning van de inspanningen van het bedrijf inleiden.

Daarom hebben we ons tijdens het eerste deel van onze interactie met het bedrijf geconcentreerd op het overreden van het Air Liquide-bestuur om te rapporteren in overeenstemming met de aanbevelingen van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD). Daarnaast hebben we aangedrongen op de invoering van een langetermijnverbintenis om in 2050 het netto nulpunt te bereiken, evenals op het stellen van op wetenschap gebaseerde reductiedoelstellingen voor broeikasgassen. Als gevolg van deze fase van onze engagement heeft Air Liquide zich er publiekelijk toe verbonden om het netto nulpunt te bereiken, terwijl het zich nu ook aan de TCFD-rapportage houdt.

In onze meest recente bijeenkomsten met de CEO van Air Liquide en het hoofd van duurzaamheid bleven we benadrukken hoe belangrijk het is dat het bedrijf de robuustheid en prestaties van zijn klimaatstrategie demonstreert, samen met de kansen die het ziet op de waterstofmarkt. In reactie hierop publiceerde Air Liquide eerder dit jaar zijn eerste rapport over duurzame ontwikkeling, waarin de duurzaamheidsambities van de groep en de extrafinanciële resultaten werden gepresenteerd. In het rapport benadrukte Air Liquide een vermindering van de koolstofintensiteit van 24% ten opzichte van het niveau van 2015, terwijl het op koers ligt om zijn doelstelling van een vermindering van 30% in 2025 te bereiken.

In een primeur binnen zijn industrie heeft Air Liquide ook validatie voor zijn kortetermijndoelstellingen voor Scope 1 & 2 verkregen van het Science Based targets-initiatief, ofwel SBTi. Wat betreft de plannen voor waterstof heeft het bedrijf €200 miljoen toegezegd om de waterstofproductie en de bijbehorende infrastructuur uit te breiden.

Het voortzetten van de geloofwaardige toezeggingen

Aangezien Air Liquide tot de grootste bijdragers aan de vermindering van broeikasgassen binnen de portefeuilles van Nordea behoort, zal het ook in de vooriznebare toekomst een van onze focus-engagements blijven. Het is bemoedigend dat Air Liquide echt ontvankelijk blijft voor onze feedback, en het bestuur blijft zich inzetten om het ESG-profiel van het bedrijf te verbeteren. Naast het feit dat het ons helpt om onze eigen klimaatdoelstellingen te bereiken, biedt dit extra comfort voor de algemene investeringscase.

Nu we richting 2023 gaan, omvatten onze volgende stappen met het bedrijf de voortdurende druk op de verhoging van de groene capex, de validatie door derden van de doelstellingen van Scope 3, de levering van een robuuste en geloofwaardige decarbonisatieroadmap en de uitvoering van de doelstellingen voor de vermindering van de CO2-uitstoot.

Air Liquide is momenteel geclassificeerd als B+ binnen ons eigen ESG-scoringsmodel, wat betekent dat het voor ons ESG STARS-fondsengamma investeerbaar is – en we rapporteren op kwartaalbasis over onze belangrijkste bedrijfengagements. Dit is het soort informatie waarvan we hopen en verwachten dat ze meer in de markt te zien zullen zijn om te tonen dat echte ESG-investeringen inderdaad een echte impact kunnen hebben op de wereld op de kwesties die voor ons allemaal van belang zijn