Informatie over risico's

Zie hieronder de lijst met de meest terugkerende risico’s voor elk van onze activaklassen.

Aandelen

Derivatenrisico: Kleine schommelingen in de waarde van een onderliggend actief kunnen tot grote veranderingen in de waarde van een derivaat leiden, waardoor derivaten in het algemeen zeer volatiel zijn en het fonds is blootgesteld aan potentieel veel grotere verliezen dan de kostprijs van het derivaat.

Risico van depositocertificaten: Depositocertificaten (certificaten die effecten vertegenwoordigen die bij financiële instellingen in bewaring zijn gegeven) houden een liquiditeits- en tegenpartijrisico in.

Risico van opkomende markten en frontiermarkten: Opkomende markten en frontiermarkten zijn minder gevestigd en volatieler dan ontwikkelde markten. Ze houden grotere risico’s in, met name markt-, krediet-, juridische en valutarisico’s, en vertonen vaker risico’s die in de ontwikkelde markten met ongewone marktomstandigheden worden geassocieerd, zoals liquiditeits- en tegenpartijrisico’s.

Risico van de verhandeling van effecten: Sommige landen kunnen het bezit van effecten door buitenlanders beperken of minder uitgebreide bewaringsregels hebben.

Belastingrisico: Een land kan zijn belastingwetten of -verdragen veranderen op manieren die gevolgen hebben voor het fonds of de aandeelhouders.

Landenrisico – China: De juridische rechten van beleggers in China zijn onzeker. Overheidsinterventie is er gemeengoed en onvoorspelbaar en enkele belangrijke handels- en bewaarsystemen zijn er nog onbeproefd.


Fixed Income

Derivatenrisico: Kleine schommelingen in de waarde van een onderliggend actief kunnen tot grote veranderingen in de waarde van een derivaat leiden, waardoor derivaten in het algemeen zeer volatiel zijn en het fonds is blootgesteld aan potentieel veel grotere verliezen dan de kostprijs van het derivaat.

Risico van vervroegde aflossing en looptijdverlenging: Elk onverwacht verloop van de rente kan het rendement van vervroegd aflosbare schuldbewijzen (effecten waarvan de emittenten het recht hebben om de hoofdsom van het effect terug te betalen vóór de vervaldatum) aantasten.

Kredietrisico: Een obligatie of geldmarktinstrument, uitgegeven door een overheid of een particuliere emittent, kan waarde verliezen als de financiële gezondheid van de emittent achteruitgaat.

 

Multi Asset

Kredietrisico: Een obligatie of geldmarktinstrument, uitgegeven door een overheid of een particuliere emittent, kan waarde verliezen als de financiële gezondheid van de emittent achteruitgaat.

Risico van depositocertificaten: Depositocertificaten (certificaten die effecten vertegenwoordigen die bij financiële instellingen in bewaring zijn gegeven) houden een liquiditeits- en tegenpartijrisico in.

Derivatenrisico: Kleine schommelingen in de waarde van een onderliggend actief kunnen tot grote veranderingen in de waarde van een derivaat leiden, waardoor derivaten in het algemeen zeer volatiel zijn en het fonds is blootgesteld aan potentieel veel grotere verliezen dan de kostprijs van het derivaat.

Risico van opkomende markten en frontiermarkten: Opkomende markten en frontiermarkten zijn minder gevestigd en volatieler dan ontwikkelde markten. Ze houden grotere risico’s in, met name markt-, krediet-, juridische en valutarisico’s, en vertonen vaker risico’s die in de ontwikkelde markten met ongewone marktomstandigheden worden geassocieerd, zoals liquiditeits- en tegenpartijrisico’s.

Afdekkingsrisico: Alle pogingen om bepaalde risico’s te verminderen of elimineren kunnen anders uitpakken dan bedoeld, en wanneer ze wel werken beperken ze doorgaans samen met de verliesrisico’s ook het winstpotentieel.

Risico van vervroegde aflossing en looptijdverlenging: Elk onverwacht verloop van de rente kan het rendement van vervroegd aflosbare schuldbewijzen (effecten waarvan de emittenten het recht hebben om de hoofdsom van het effect terug te betalen vóór de vervaldatum) aantasten.

Risico van de verhandeling van effecten: Sommige landen kunnen het bezit van effecten door buitenlanders beperken of minder uitgebreide bewaringsregels hebben.


Voor het Nordea 1 – Indian Equity Fund, Nordea 1 – Latin American Equity Fund, Nordea 1 – Emerging Market Bond Fund, Nordea 1 – Norwegian Equity Fund, Nordea 1 – Stable Emerging Markets Equity Fund and Nordea 1 – Emerging Market Corporate Bond Fund gelden de volgende risico’s:

Duurzaamheidsrisico: Een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Duurzaamheidsrisico kan de volatiliteit van het fondsrendement aanzienlijk versterken.

Raadpleeg voor de volledige lijst van de risico’s die verband houden met de fondsen het hoofdstuk “Beschrijving van de risico’s” in het Prospectus en de PRIIPs KID’s van de respectieve fondsen.