Het voortouw nemen

We staan aan het voorfront van Verantwoord Beleggen Door een actieve bijdrage te leveren aan diverse internationale initiatieven, bevorderen we wereldwijd de beste ESG-praktijken.

Wereldwijde initiatieven en referenties

1-ICON-NAM-GLOBAL

De principes voor verantwoord beleggen van de VN (UNPRI)

PRI is een beleggersinitiatief om ESG in beleggingsprocessen op te nemen.

2-ICON-NAM-GLOBAL

IFRS Sustainabilty Alliance

Wij zijn stichtend lid van de ISSB Investor Advisory Group (IIAG), voormalig SASB’s Investor Advisory Group (IAG). Als deel van dit werk leiden we de openbaarmaking van engagementen met bedrijven, en tonen we hoe SASB normen gebruikt worden door beleggers in verschillende fora. Voorheen gekend als de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

3-ICON-NAM-GLOBAL

Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)

De benchmark rangschikt globaal genoteerde bedrijven op het gebied van hun mensenrechten-beleid, -processen en -prestaties.

5-ICON-NAM-GLOBAL

De Montreal Carbon belofte

Een belegger verbindt zich ertoe de CO2-voetafdruk van beleggingsportefeuilles op jaarbasis te meten en openbaar te maken.

6-ICON-NAM-GLOBAL

Climate Action 100+

CA100+ is een beleggersinitiatief om ervoor te zorgen dat 's werelds grootste broeikasgas-uitstoters de noodzakelijke acties ondernemen tegen klimaatverandering.

8-ICON-NAM-GLOBAL

Carbon Disclosure Project (CDP)

CDP beheert het grootste wereldwijde disclosure systeem voor investeerders, bedrijven, steden, staten en regio's om hun milieu-impact te beheersen.

9-ICON-NAM-GLOBAL

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

IIGCC is een forum voor investeerders om samen te werken aan klimaatverandering.

task-force-on-climate-related-financial-disclosures

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

We ondersteunen officieel de TCFD. De aanbevelingen bieden een basis voor klimaatgerelateerde financiële informatie voor alle bedrijven om zo bedrijven aan te moedigen om te rapporteren over klimaatgerelateerde risico’s en - kansen die het meest relevant zijn voor hun zakenactiviteiten.

finance-for-biodiversity-pledge

Finance for Biodiversity Pledge

Pledge is een toewijding van 84 financiële instellingen, die samen € 12.6 biljoen in AuM vertegenwoordigen, om biodiversiteit te beschermen en te herstellen door hun financiële activiteiten en investeringen. De Pledge bestaat uit vijf stappen die financiële instellingen beloven te ondernemen: samenwerking en het delen van kennis, engagementen aangaan met bedrijven, impact meten, doelstellingen stellen en publiek rapporteren over dit alles voor 2025.

pharmaceutical-supply-chain-initiative-advisory-panel

Pharmaceutical Supply Chain Initiative Advisory Panel

Sinds 2018 zetelen we in de Advisory Panel van deze in de industrie vooraanstaande organisatie die verantwoorde praktijken voor de farmatoeleveringsketens wil creëren en promoten. De dialoog en relatie met de PSCI maakt deel uit van onze engagement met de wereldleiders in farmabedrijven om watervervuiling door de farma-industrie in India, éen van de grootste medicijnenproducenten in de wereld, aan te pakken.

international-corporate-governance-network

International Corporate Governance Network

ICGN's missie bestaat erin om effectieve normen van corporate governance en investor stewardship te promoten om zo efficiënte markten en duurzame economieën wereldwijd te bevorderen.

net-zero-asset-managers-initiative

Net Zero Asset Managers Initiative

In december 2020, waren we bij de eersten om toe te treden tot het initiatief, en zo bij te dragen tot de ondersteuning van de doelstelling van net zero uitstoot tegen 2050, in lijn met de wereldwijde inspanningen om de opwarming van de aarde tot 1.5 graden te beperken, via onze investeringen.

Onze RI referenties

UNPRI-score voor beleid, bestuur en strategie: A★★★★★

Max. mogelijke score: A★★★★★

Bronnen: PRI Assessment Report 2023, Sustainable Company Awards 2023, CFI.co Judges Report 2023, ESG Investing Awards 2023